Oras. Marcinkonys
E. Drobelis, V. Knyva
Lietuvos miškų plėšrieji paukščiai ir pelėdos

book.jpg

Fotografijų autoriai: Eugenijus Drobelis, Vytautas Knyva
Teksto autorius Eugenijus Drobelis
Redaktorius Vytautas Knyva
Vertėja Aušra Simanavičiūtė
Dailininkas Gedas Čiuželis
Išleido biologinės įvairovės išsaugojimo asociacija „Gamtos namai“, 2010

Šis leidinys skirtas plačiajai visuomenei. Knyga gausiai iliustruota, todėl skaitytojas galės iš arčiau pamatyti pelėdas ir plėšriuosius paukščius, geriau juos pažinti, o gal net ir pamilti. Kiekviena fotografija turi savo istoriją ir vertę, kuri skaičiuojama miško unksmėmis nueitais kilometrais, ankštose slėptuvėse pratūnotomis valandomis ar patirtais įspūdžiais. Paukščiai fotografuoti natūralioje, jų gyvenamoje aplinkoje, stengiantis kuo mažiau trikdyti įprastą sparnuočių gyvenimo ritmą. Daug fotografijų sukaupta vykdant pelėdų ir plėšriųjų paukščių biologijos tyrimus. Retieji paukščiai fotografuoti suderinus su Aplinkos ministerija ir turint tam išduotą leidimą.

E. Drobelis, V. Knyva
Kai teksi kurtiniai

kai_teksi_kurtiniai.jpg

Teksto autorius Eugenijus Drobelis
Dizaineris Rimondas Vasiliauskas
Fotografai: Eugenijus Drobelis, Vytautas Knyva
Išleido biologinės įvairovės išsaugojimo klubas „Gamtos namai“, 2007

E. Drobelis

Gervė

gerve.jpg

Tekstas ir nuotraukos Eugenijaus Drobelio
Redaktorius Vytautas Knyva
Maketavo Rimondas Vasiliauskas
Leidykla "Gamtos pasaulis"

Dešiniajame Katros upės krante ir Musteikos upelio aukštupyje slūgso didžiuliai pelkynai. Dešimtis kilometrų driekiasi vandens semiami miškai, klaidūs tarpinių pelkių klampumynai. Tai pamėgtos gervių valdos...

Reti ir saugomi

ris.jpg

Tekstas Eugenijaus Drobelio ir Mindaugo Lapelės
Nuotraukos Eugenijaus Drobelio, Vytauto Knyvos ir Giedriaus Švitros
Maketavo Rimondas Vasiliauskas
Leidykla „Gamtos pasaulis“, 2002

Gamta visuomet pilna netikėtumų ir savo ištikimiausius gerbėjus apdovanoja netikėtais atradimais ir įdomiais susitikimais. Daugelį knygelėje paminėtų ir nepaminėtų rūšių galima pastebėti keliaujant pažintiniais Nacionalinio parko maršrutais, Kapiniškių, Marcinkonių, Merkinės apylinkėmis, Liškiavos retųjų augalų rūšių ekspozicijoje ar plaukiant Parko upėmis.

E. Drobelis
Čepkeliai

Literatura_apie_cepkelius.jpg

Nuotraukų albumas, skirtas Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 30-mečiui

Teksto ir fotografijų autorius – Eugenijus Drobelis
Dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulienė
Atsakingasis redaktorius Vytautas Knyva
Vertėja Aušra Simanavičiūtė
Leidykla „Gamtos pasaulis“, 2005

Čepkelių raistas yra įstabi mūsų krašto vertybė. Kol pelkynas įgavo dabartinį vaizdą, nesuskaitomai daug kartų kilo ir leidosi saulė, į nebūtį nukeliavo tūkstančiai pavasarių. Raistas ir toliau keičiasi, tad ateinančios kartos jį matys visai kitokį. Todėl norėta fotografijose sustabdyti ir įamžinti šios dienos akimirksnius. Knygoje neieškokite nūdienos darbų ar žmonių, nuoseklios metų laikų sekos, išsamių augalų ir gyvūnų aprašymų, mokslinių terminų, skaičių ir faktų. Fotografijomis ir žodžiais siekta perteikti raisto dvasią, nuotaiką. Tą nuotaiką, kuri apima patyrus gamtos didybės pažinimo jausmą. Eugenijus Drobelis

Gražina Didelytė, Onutė Grigaitė

Raiste

knyga.jpg

Stilistė Rasa Sirvydienė
Maketuotojas Rimantas Okulič-Kazarinas
Spausdino K. Morkūno spaustuvė, 2005

Knygelė „Raiste“ yra bendras grafikės Gražinos Didelytės ir mokslininkės Onutės Grigaitės kūrinys. Mokslininkė aprašė, o dailininkė taikliai ir poetiškai iliustravo šešiolika raisto savybių.
Skaitydami knygelę sužinosite, iš kur atsiranda raistas, kaip jame kaupiasi durpės ir keliauja vanduo, kokie augalai ir paukščiai ten gyvena, kodėl raistas toks svarbus gamtai ir žmogui.

Eugenijus Drobelis
Erelių žemė

Ereliu_zeme.jpg

Tekstas ir nuotraukos Eugenijaus Drobelio
Maketas Raimondo Vasiliausko, Vytauto Knyvos
Leidykla „Gamtos pasaulis“, 2004

Knygoje daug įspūdingų nuotraukų, kurios papildo vaizdingą pasakojimą apie Čepkelių raistą, jo salas ir aplinkinius miškus. Tekste perteikiamas ne tik gamtos grožis, bet įpinta ir nemažai žinių apie laukinį Čepkelių gyvenimą.

Čepkelių rezervatas
Cepkeliu_rezervatas.jpg

Sudarė: K. Balevičius
Nuotraukos: P. Motiekaičio, E. Drobelio, V.  Logmino, K. Balevičiaus, A. Petkevičiaus, J.Čepukėnaitės,
V. Monsevičiaus, A.Lekevičiaus, V. Ylevičiaus, S. Gruodžio, M. Urbelio.
Leidinyje nušviečiami pietų Lietuvos ir Čepkelių apylinkių fiziniai geografiniai ypatumai, žemyninių kopų ir pelkių raida, hidrografija. Aprašoma Čepkelių rezervato augalija, retosios augalų rūšys, gyvūnija. Aptariamos priemonės rezervato apsaugai pagerinti, lankytojų skaičiui reguliuoti.Čepkelių rezervatas

Knyga_cepkeliai2.jpg

LTSR valst. gamtos apsaugos komitetas; sudarė K. Balevičius, Red. kolegija: K. Balevičius ir kt. – V.: Mokslas, 1984. – 127 p., iliustr.

Remiantis tyrimų duomenimis, įdomesne stebėjimų medžiaga, leidinyje nušviečiami pietų Lietuvos ir Čepkelių apylinkių fiziniai geografiniai ypatumai, žemyninių kopų ir pelkių raida, hidrografija. Aprašoma Čepkelių rezervato augalija, retosios augalų rūšys, gyvūnija. Aptariamos priemonės rezervato apsaugai pagerinti, lankytojų skaičiui reguliuoti.

Geografinis metraštis, XV tomas

Virselis_Geografijos_metrastis.jpg

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Geografijos skyrius ir Lietuvos TSR Geografinė draugija; Red. kolegija: M.Gudonytė, J.Tamošaitis, A.Basalykas, V.Gudelis, V.Minkevičius – Vilnius, 1977. – 197 p., iliustr.

Pirma šio mokslo leidinio dalis (83psl.) skirta Čepkelių raistui ir jo apylinkėms. Knygoje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama pelkės raida, durpių klodas, hidrologija, geochemija, reljefas. Pateikiamos santraukos rusų ir anglų kalbomis.

Lankstinukai

Čepkeliai
Tekstas: A. Stoškaus, J. Klimavičiaus, O. Grigaitės, G. Kibirkščio.
Nuotraukos: E. Anisimovo, brolių Černiauskų, O. Drobelienės, G. Kibirkščio, E. Klimavičiaus, V. Monsevičiaus, A. Stoškaus.
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vietinius gyventojus su gamtotvarkiniais darbais rezervate.

Čepkelių gamtinis rezervatas
Tekstas: Jurgos Labanauskienės
Nuotraukos: E. Klimavičiaus, E. Anisimovo, E. Drobelio, G. Kibirkščio, O. Grigaitės, A. Martinkonienės, M. Povilaičio, A. Stoškaus.

Lankstinuke aprašoma rezervato paskirtis, saugomas gamtinis paveldas, žmogaus veikla Čepkeliuose.

Čepkelių kopos
lankstinukas_kopos.jpg

Tekstas ir nuotraukos Gintauto Kibirkščio
Lankstinuke pasakojama apie kopų susidarymą, jų formas bei raisto salas.

Geografijos pamokoje apie Čepkelių raistą

lankstinukas_pamoka_apie_rezervata.jpg

Tekstas ir nuotraukos Gintauto Kibirkščio
Lankstinuke pateikta informacija apie geografinę padėtį, pelkės vystymosi raidą ir dabartinį paviršių, klimato ypatumus ir vandenis, bioįvairovę bei žmogaus veiklą.

Čepkelių valstybinis rezervatas


lankstinukas_cer.jpg

Tekstas ir nuotraukos Eugenijaus Drobelio
Trumpai aprašoma pelkės ir kopų susiformavimo istorija, rezervato gamtinių kompleksų įvairovė bei būdingiausi ir reti jo gyventojai – augalai ir gyvūnai.

Čepkelių rezervatas

Lankstinukas_cepkeliu_rezervatas.jpg
Tai pirmasis rezervato lankstinukas, kurį bendromis jėgomis išleido Čepkelių bičiulių klubas, Švarios Baltijos Koalicija, Švedijos gamtos apsaugos draugija, Lietuvos geografų draugija.
Leidinuke lietuvių ir anglų kalba trumpai pristatomas rezervatas – geografinė situacija, rezervato įkūrimo tikslai, taip pat augalai, paukščiai, žinduoliai, varliagyviai, ropliai ir vabzdžiai.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Čepkelių gamtinis rezervatas2240737.92 kBAtsisiųsti
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vietinius gyventojus su gamtotvarkiniais darbais rezervate2880979.86 kBAtsisiųsti
Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas17311.67 MBAtsisiųsti
Paieška
Renginiai
<< sausis, 2023 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31