Oras. Marcinkonys
2011.11.26
Informacija apie gamtotvarkos planų rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Dzūkijos nacionaliniame parke esančios „Natura 2000“ teritorijos Dainavos girios dalies (Netiesų hidrografinio draustinio) gamtotvarkos planas. Teritorijos plotas 454 ha, apima visą Netiesų hidrografinį draustinį (Merkinės seniūnija, Varėnos r. savivaldybė). Teritorijos ribos pateikiamos Saugomų teritorijų valstybės kadastre http://stk.vstt.lt 


Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones. 

Projektas – „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002, „Natura 2000“ tinklo teritorijų gamtotvarkos planų parengimas. 

Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos. 

Planų užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Darbų terminai – 2012-02-22-2013-02-28. 

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į plano rengėją arba į Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkciją, Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334 Varėnos r., tel. (8 310) 44 641, el. paštas gamta@dzukijosparkas.lt

Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti plano rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginių planų rengimo procese.


Atgal

Paieška
Renginiai
<< balandis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30