Oras. Marcinkonys
2012.07.31
Dzūkijos nacionaliniame parke liepos 21 – 22 d. įvyko tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“

Kas necingėjo, tas visų svietų paragėjo


Dzūkijos nacionaliniame parke liepos 21-22 d. vyko tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“. Prieš didįjį vakaro koncertą prie Kastinio ežero Marcinkonyse, svečių ansambliai po vidudienio kasmet koncertuoja vis kitame Parko kaime. Šį kartą svečiai – folkloro ansambliai „Diemedis“ iš Kalvarijos (vadovė Žydruolė Zenevičienė), „Verbena“ iš Matuizų (vadovė Daiva Kielienė), „Vydraga“ iš Vilniaus (vadovas Algirdas Klova) ir ansamblis „Kalina“ iš Ukrainos (vadovė Natalija Jarmoško) liepos 21 d. koncertavo Pranutės ir Petro Grigų sodyboje Darželių kaime. Kaimas, prisiglaudęs prie Grūdos, neturi jokio ansamblio ir nepasitiko svečių dainomis, bet dainų paklausyti, vadovaujami bendruomenės pirmininkės Jurgos Grigienės, suėjo ir jauni ir seni, o atsidėkodami už koncertą bulvine banda ir lepeškų sriuba, kurios septyniems kaimams būt užtekę, vaišino. Linksmybės ir nuoširdumo buvo tiek, kad, pasak kaimo senolių: „Vos kojos neša, o čia polką šokom“.

Tuo metu Kabeliuose prie bažnyčios koncertavo folkloro ansambliai „Vija“ iš Trakų Vokės (vadovė Rasa Kasperavičiūtė), „Rasoda“ iš Vilniaus (vadovė Valentina Račkauskienė ir Toma Grašytė) ir „Nalšia“ iš Vilniaus (vadovė Audronė Vakarinienė). Ne mažiau nuoširdžiai ir svetingai juos priėmė Kabelių bendruomenė, vadovaujama pirmininkės Marytės Jankienės.

Žinia, didžiausias smagumas vakare, prie Kastinio ežero, kur suvažiavo visi ansambliai. Nuo 17 val. čia galima buvo pasigėrėti Romo Norkūno gebėjimu lupti karnas vyžoms, virti degutą, ar geiniu kopti į pušį. Suprantama, kad virti degutą ir lupti karnas per vakarą neišmoksi, bet kopimą geiniu į pušį su didžiausiu entuziazmu išbandė visi drąsesni šventėje dalyvavę vaikai.

O jau dzūkiško turgelio margumas. Nieko svetimo, iš toli atkeliavusio. Viskas savomis rankomis padaryta, iš savo žemės turtų pagaminta. Grikinės babkos iš Musteikos, naminė duona iš Marcinkonių, sūriai iš Kabelių, o jau tikro vaško žvakių kvapnumas, o jau keramikos skambumas...

Kas neturi laiko užsukti į Parko lankytojų centrus, čia pat galėjo įsigyti Parko leistų knygų, pasirinkti turistams taip reikalingų leidinių apie gamtines ir etnokultūrines saugomos teritorijos vertybes, kurias verta aplankyti.

Koncertinį vakarą, kaip priklauso, pradėjo šeimininkų etnografinis ansamblis iš Marcinkonių. O jau dainų skambumas, o jau melodijų graudumas... Žiūrovų minia, įsikūrusi ant suoliukų po aukštomis pušimis, net ir ukrainietiškai vieną dainą kartu su ansambliu „Kalina“ dainavo. Valdžios atstovų nebuvo. Tik Seimo narė Danutė Bekintienė, kilusi iš Puvočių, ištikimai lanko visas šias šventes ir nuoširdžiai džiaugėsi puikiu vakaru. Ir pažadą 2011 m. duotą tesėjo – į šventę atvyko etnografiniais dzūkų rūbais pasirėdžiusi.

Didžiausios Parko šventės metu direktorius Eimutis Gudelevičius priminė, kad trejus metus Direkcija festivalio metu padėkos raštais pagerbdavo Etnografinių sodybų ir darželių konkursų Dzūkijos nacionaliniame parke laureatus. Šiemet buvo paskelbtos naujos nominacijos ir „bus pagerbta aktyviausia kaimo bendruomenė, aktyviausia visuomeninė organizacija ar draugija, kurie daugiausia nusipelnė saugojant ir puoselėjant etninės kultūros tradicijas, visas jos išraiškos formas Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje ir, pažymėtas Metų įvykis“. Margionių kaimo bendruomenei padėka buvo skirta už etnokultūrinių tradicijų, kraštovaizdžio ir gamtos paminklų išsaugojimą bei jų puoselėjimą Margionių kaime. Merkinės jaunimo etnokultūros klubas „Kukumbalis“ buvo pagerbtas už iniciatyvas ir nuveiktus darbus puoselėjant tradicinę Dzūkijos regiono kultūrą, jos integraciją į šiuolaikinį gyvenimą, į jaunimo gyvenseną, o Metų įvykiu Parke pripažintas Jovitos ir Audriaus Jakubauskų organizuotas šimto kilometrų žygis su avimis nuo Dargužių iki Kabelių. Jų žygis ir apsigyvenimas Kabeliuose – puikiausias pavyzdys jaunimui, kad Lietuvos žemė dosni dirbančiam žmogui ir čia galima gyventi gražiai, sočiai, turiningai ir prasmingai. Parko direktorius Eimutis Gudelevičius jiems dovanojo naują, dar dažais kvepiančią Parko knygą „Didžiųjų girių apsupty“, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos padėkos raštus įteikė VSTT atstovė Onutė Drobelienė, o Algimantas Černiauskas pristatė visus apdovanotus ir pagerbtus. Šventę vedė ir ansamblius gražiu sutarimu pristatė Rimutė Avižinienė ir Jonas Bajoriūnas. Talentingi improvizatoriai kūrė juokingiausias situacijas ir mizanscenas, liudydami sveiką ir sodrų kaimo humorą.

Sekmadienį visi festivalio dalyviai koncertavo Puvočių kaime, kur šventė prasidėjo netikėtu trijų tikrų baravykų radimu girininkijos kieme (organizatoriai čia niekuo dėti). Koncertas neprailgo, o graudžiausia ir gražiausia buvo, pasak pagrindinio šventės organizatoriaus Jono Bajoriūno, atsisveikinimui nuskambėjęs Puvočių kaimo himnas, kuri sugiedojo kaimo moterys, vadovaujamos Stasės Bogušienės.

Algimantas Černiauskas 


Atgal

Paieška
Renginiai
<< kovas, 2020 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31