Oras. Marcinkonys
2013.01.04
Parengti Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialieji planai

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtus Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų sprendinius.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. p. info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Kviečiame visuomenę nuo 2012 m. gruodžio 24 d. iki 2013 m. sausio 24 d. susipažinti su šių planų sprendiniais. Grafinė ir tekstinė dalys nuo 2013 m. sausio 4 d. eksponuojamos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos administraciniuose pastatuose Marcinkonyse (tel. (8-310) 44 641, faks. (8-310) 44 471) ir Merkinėje (Vilniaus g. 3, Merkinė, Varėnos r., tel./faks. (8-310) 44 641) bei Varėnos r. savivaldybės (Vytauto g. 12, Varėna, tel. (8-310) 31 512, faks. (8-310) 51 200), Druskininkų savivaldybės (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8-315) 53 757, faks. (8-315) 55 376), Raitininkų (Makniūnų k., Alytaus r., tel. (8-315) 46 989) ir Noragėlių (Noragėlių k., Lazdijų r., tel. (8-318) 43 823) seniūnijų patalpose. Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lt skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas“, taip pat planų rengėjo svetainėje www.gpf.lt skyriuje „Darbai“. Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Pasiūlymo forma

Parengtų planų svarstymas su visuomene (vieši susirinkimai) vyks Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos administraciniuose pastatuose:
• Marcinkonyse (Šilagėlių g. 11, Marcinkonys, Varėnos r.) - 2013 m. sausio 24 d. 10 val.
• Merkinėje (Vilniaus g. 3, Merkinė, Varėnos r.) - 2013 m. sausio 24 d. 14 val.

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2012-10-02 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymas Nr. V-256), kad Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano bei tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas


Atgal

Paieška
Renginiai
<< balandis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30