Oras. Marcinkonys
2013.05.29
Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervato direkcija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) pareigoms užimti

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo finansų skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) pareigoms užimti.

Dokumentai priimami Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje (Vilniaus g.3, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.), Administracijoje 204 kab. nuo 2013 m. gegužės 29 d. iki 2013 m. birželio 11 d. (imtinai). Išsamesnė informacija apie konkursą tel. 8(310)-44641 arba el.p. dzukijanp@is.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).
6. Darbo patirtį (stažą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Konkurso į karjeros valstybės tarnautojo (finansų skyriaus vyriausiojo specialisto) pareigas egzaminui raštu bus pateikta 100 klausimų. 70 klausimų rengia Valstybės tarnybos departamentas prie LR VRM, 30 klausimų rengia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija iš šių teisės aktų:

1. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 2010, Nr. 15-699);
2. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098);
3. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47);
4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);
5. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr. 60-2412);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822);
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, 65-1976; 2007, Nr. 90-3604);
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos parašo patvirtinimo“ ( Žin., 2001, Nr.90-3175);
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5215);
10. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų
11. patvirtinimo“ ( Žin., 2003, Nr.47-2083);
12. Lietuvos Respublikos nutarimas „Dėl reprezentacinių išlaidų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2511);
13. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl 8-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Atsargos“ (Žin., 2008, Nr. 75-2967);
14. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo „Kitos pajamos“ (Žin., 2010, Nr. 50-2441);
15. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo „Sąnaudos“(Žin., 2008, Nr. 20-743);
16. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo „Finansavimo pajamos“ (Žin., 2008, Nr. 68-2599);
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose“ (Žin., 2004, Nr.74-2555);
18. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo „Ilgalaikis materialusis turtas“ (Žin., 2008, Nr.55-2085);
19. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-21);
20. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo „informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (Žin., 2008, Nr.1-29);
21. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046).
22. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271).
23. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3085).
24. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295).
25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. Nr. 179 nutarimas „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 15-398).
26. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 86- 3439).Atgal

Paieška
Renginiai
<< balandis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30