Oras. Marcinkonys
2015.01.14
Kilnios kovos galia

1_22.jpg
Nuotr. D.Babilo

Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, 2015 m. sausio 10 d. penktą kartą susirinkome į žygį , trokšdami pagerbti Pietų Lietuvos partizanų vadą, pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį, jo bendražygius ir visus laisvės gynėjus. Mūsų buvo 97 , nuo penkiamečio iki aštunton dešimtin įkopusio, iš Vilniaus, Kauno, Varėnos, Marcinkonių, Valkininkų, Krūminių. Žygyje dalyvavo Kazimieraičio vaikaičiai ir provaikaičiai, Seimo narys Gediminas Jakavonis, Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytojai ir mokiniai, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, Karaliaus Mindaugo profesinio centro darbuotojai ir daug kitų patriotiškai nusiteikusių žmonių.
Ryte Marcinkonių bažnyčioje Kazimieraičio vaikaitis, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų ordino provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ su Marcinkonių klebonu kun. Povilu Paukšte aukojo šv. Mišias už laisvės gynėjus ir mūsų Tėvynę. Iš jaunų karštų širdžių skambėjo maldos ir giesmės, šaltoje bažnyčioje skleisdamos garo tumulus.
Po to susirinkome Marcinkonių klebonijoje, pasistiprinome ir susipažinome pasisakydami savo vardus. O svarbiausia įvardijome –kodėl ir vardan ko išsiruošėme žygin. Rūta Karvelytė mus visus paragino nusileisti širdies gelbėsna ir išeiti parsinešti savo sąmonėn ir širdin tikrųjų žodžių : laisvė, Tėvynė, tiesa, pareiga – prasmių. Linkėjo, kad žygyje apmąstydami garbingą laisvės gynėjų kovą, taptume oresni, drąsesni, tauresni šiandienos iššūkių akivaizdoje.
Šlapias sniegas žlegėjo po kojomis. Septynis kilometrus iki Rudnelės kaimo ėjome bendraudami tarpusavyje ir stengdamiesi susipažinti su naujais žmonėmis. Nuo kaimo kryžiaus stojome voron ir pėda pėdon ėjome 2 km tylomis: melsdamiesi, mąstydami, grožėdamiesi. Vora buvo ilga, jutome tylų kito buvimą šalia – išgyvenome vienybę.
Atėję prie Kazimieraičio štabo slėptuvės – išlikusios duobės Skroblaus upelio šlaite, iškėlėme Trispalvę, uždegėme žvakutes ir užtraukėme Himną. Aidėjo jo žodžiai miškais, palydimi upelio čiurlenimo ir širdžių dūžių. Po to meldėmės ir giedojome “Marija, Marija..“ Justas Arasimavičius padeklamavo rašytojo, vertėjo, partizano Broniaus Krivickio ( 1919-1952) eiles apie miško brolių išgyvenimus ir ryžtą kovoti dėl Tėvynės laisvės.
Istorikas dr. Darius Juodis nusileidęs į vadavietės duobę pasakojo, atsakinėjo į klausimus apie partizanų gyvenimą bunkeriuose: kaip jiems trūko oro, smelkėsi drėgmė, išblykšdavo veidai, o sunkiausia, jog lydėjo nuolatinė mirties grėsmė.
Šiuo metu Lietuvoje atstatyta apie 30 bunkerių, deja, jie po 3-4 metų sunyksta ir todėl vargu ar verta atstatinėti. Žymiai svarbiau ir tvariau išsaugoti partizaninės kovos atminimą ir dvasią mūsų sąmonėse, pažinime, vertybių puoselėjime.
Su kariūnų pagalba persikėlę per Skroblaus upelį, jau sutemus, gerokai pavargę sugrįžome atgal į Marcinkonių kleboniją, kur mūsų laukė Seimo narys, istorikas, vienas iš žygio organizatorių Algis Kašėta. Atsigėrę arbatos ir užkandę, diskutavome sausakimšoje parapijos salėje. O klausimų buvo galybė: kuo ypatingas Lietuvos pasipriešinimo sąjūdis, kodėl jo neparėmė Vakarų šalys, kaip Kazimieraitis kovojo su kriminaliniais elementais, ar esame pasiruošę ir kaip , jei reiktų ginti dabar Tėvynę, kodėl tiek daug abejingumo, kaip jį įveikti savyje ir mūsų valstybėje? Istorikai Algis ir Darius pateikdami patvirtintus faktus aiškino kas lėmė vienų ar kitų apsisprendimus. O mokytoja Marija Baltuškaitė – ištikima bendražygė taikliai įvardijo kaip elgtis dabar : grįsti Valstybės kelius savo gerais, kilniais darbais.
Kalbos pynėsi su dainomis ir eilėmis. Ta didelė žmonių grupė liepsnojo tarytum laužas nuo suvokimo, kad turime laisvą Tėvynę, kad galime kurti savo Valstybę, kad pamatus tam mums paklojo didvyriai.
Onutė Grigaitė
2015.01.13. Marcinkonys


Atgal

Paieška
Renginiai
<< kovas, 2020 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31