Oras. Marcinkonys
2015.03.13
Paroda - „Kai sieloms neliko medžių“ Merkinėje


Foto Broliai Černiauskai
Kovo 10 d., Lietuvos Nepriklausomybės 25 – mečio išvakarėse, Merkinės lankytojų centre buvo atidaryta Alytaus kraštotyros muziejaus paruošta paroda poetišku pavadinimu „Kai sieloms neliko medžių“. 2013 metais Alytaus kraštotyros muziejus jotvingių pėdsakais organizavo ekspediciją, kurios metu užfiksuoti jotvingiški geografiniai, istoriniai objektai, esantys Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų rajonuose. Šių objektų fotografijos pateikiamos interaktyviame žemėlapyje ir ant lašo formos skydų, kurie primena šios narsios ir karingos genties kovinius skydus.
Parodos projekto autorė muziejininkė Deimantė Aidukaitė trumpai papasakojo Jotvingių istoriją, priminė jų gyventas vietas dabartinės Lenkijos (Palenkės vaivadija) ir Vakarų Baltarusijos teritorijoje. Lietuvos teritorijoje buvęs tik šiaurinis jotvingių srities pakraštys. Jotvingius sudarė bent keturios giminingos gentys, iš kurių Lietuvoje gyveno dvi: šiauriau sūduvių, o rytiniame kampe – dainuvių.
Pagal informacijos pobūdį šią parodą galima skirti į dvi dalis, kur pirmojoje dalyje pristatomi objektai, kuriais Jotvingių, Jotvos vardai visoje Lietuvoje įprasminami šiandieninių žmonių gyvenamoje aplinkoje, muzikiniuose ir literatūriniuose kūriniuose, o antrojoje dalyje – identifikuojami Pietų Lietuvos jotvingiškos kilmės vietovardžiai, asmenvardžiai. Visa tai paaiškinusi Deimantė Aidukaitė susirinkusiems išdalino klausimus, suguldytus popieriaus lapuose ir parodos atidarymo dalyviai tuoj pat nuskubėjo ieškoti atsakymų parodos ekspozicijoje.
Pirmos į visus klausimus teisingai atsakė Vinco Krėvės Mickevičiaus gimnazijos VI klasės mokinė Rugilė Ulbinaitė ir Merkinės bibliotekos bibliotekininkė Virginija Plutulevičienė. Jos abi buvo apdovanotos Alytaus kraštotyros muziejaus išleista knyga „Alytaus rajono piliakalniai“. Virginija Plutulevičienė visus, norinčius šią knygą pasižiūrėti ir paskaityti, pakvietė užeiti į biblioteką.
Maloniai ir mes kviečiame visus pasižiūrėti parodą, liudijančią karingų ir narsių jotvingių atminimą. Jotvingių, kurie tikėjo pomirtiniu sielos persikėlimu: neva žmogui mirus jo siela, apsipraususi ežere persikeldavo į medžius: vyrų – į ąžuolus, moterų – į liepas ir egles.

Parengė Algimantas Černiauskas


Atgal

Paieška
Renginiai
<< balandis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30