Oras. Marcinkonys
2013.05.17
Čepkeliuose pražydo andromedos

V.Banyt___Andromedos___ydi_130513.JPG

Pirmasis lietuviškų augalų vardų žinovas J. Pabrėža jas vadina balažuvėmis. Švedas K. Linėjus, šiuos augalėlius andromedomis pavadinęs, paaukojo juos graikų dievams.
Andromedos – tai visada žaliuojantys pelkių krūmokšniai. Jie auga ten, kur kiti negali: mirksta vandenyje, pakenčia oro ir maisto stygių. Pats augalėlis nesiekia pusmetrio aukščio. Tačiau jei bandytumėte išrauti, tai rastumėte po samanomis besidriekiantį dešimties metrų stiebą su šaknelėmis. Nuo šio šakniastiebio kyla stiebeliai su siaurais lapeliais. Sunku nusakyti, kiek metų tokiam krūmeliui – jo rievių nematyti, tačiau galima tikėtis, kad arti šimto.
Pamatyti andromedų stebuklą galima, kai jos pražysta gegužę. Beveik kiekvienas stiebelis iškelia į skėtelį susibūrusius žiedelius. Žiedeliai rausvi, balti, tarytum užvožti ąsotėliai be ąselių. Jie švelniai kvepia. Man vis atrodo, kad šie žiedai – tai žvaigždės, nusileidusios pasivaikščioti po raistelį, išsimaudyti jo vandenėly ir mums atnešti svarbią žinužę.
Graikų legenda pasakoja, kad Etiopijos karalystę užpuolė pabaisa ir kaip išpirkos pareikalavo karaliaus dukters Andromedos. Karalius ją paaukojo vardan šalies gėrio ir pririšo nuogą prie pakrantės uolos, kaip reikalavo pabaisa . Pro šalį netikėtai skrido Dzeuso sūnus Persėjas. Jis būtų palaikęs Andromeda nuostabia statula iš balto marmuro, jeigu jūros vėjas nebūtų kedenęs jai plaukų, o iš žavingų akių nebūtų byrėjusios didelės ašaros. Jo širdis suliepsnojo meile. Nusileidęs prie Andromedos sužinojo, kodėl ji taip kenčia. Drąsusis Persėjas pasiryžo ją išgelbėti. Kova su pabaisa buvo labai sunki, tačiau mūšis baigėsi Persėjo pergale. Tuomet jis vedė Andromedą ir visa šalis linksminosi vestuvėse. Šios ištikimos ir ištvermingos meilės vardan danguje įsižiebė Andromedos žvaigždynas, o pelkėse pražydo andromedos.
Andromedos žvaigždynas – devynioliktas pagal dydį, jo trys ryškiausios žvaigždės pabirusios dideliu puslankiu. Vakarinėje žvaigždyno dalyje yra garsusis Andromedos ūkas. Jis jungia milijardus saulių ir yra panašus į mūsų galaktiką. Andromedos ūkas – šviesiausia ir vienintelė plika akimi Lietuvoje matoma galaktika. Šioje vietoje Žemę gaubianti krištolo skaidrumo sfera yra kiek plonesnė, todėl pro ją astronomai žvelgia į užgalaktę.
Matau, atskrido triukšminga kamanė. Atsitūpė ant andromedos žiedelio, siurbia nektarą ir kartu apdulkina gėlelę. Vasaros gale šis žiedelis penkių kamarėlių (penkializdėje) dėžutėje subrandins sėklas.
Žmonės andromedų arbata gydėsi reumatą ir džiovą, iš jų gamino juodus dažus.

Kaskart, kai išvystu žydinčias andromedas, naujai apsvaigstu nuo jų grožio ir didingo paprastumu. Ir tarytum girdžiu jas sielai šnabždant meilės himną: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“.( plg. 1Kor. 13) .


Atgal

Paieška
Renginiai
<< birželis, 2021 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30